INFORMACJE

                       PRZEDSZKOLE POSIADA WPIS DO EWIDENCJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Przedszkole zajmuje obszerny lokal na parterze budynku nr 30 C przy ul. Wysłuchów.

Przedszkole dysponuje 2 salami do zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wyposażanym w zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci i spełniające kryteria bezpieczeństwa.

Przedszkolaki korzystają z osiedlowego placu zabaw