MONITORING

Wszystkie placówki posiadają podwójny system monitoringu oraz rekomendowaną firmę ochroniarską.