OPŁATY  ZA PRZEDSZKOLE


MIESIĘCZNY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

-czesne  400 zł.
- posiłki   11 zł./dziennie

Opłaty za przedszkole do dnia 5 - tego każdego miesiąca