OPŁATY

Miesięczny pobyt dziecka w przedszkolu:

  • czesne 450 zł
  • posiłki 11 zł / dziennie

opłaty za przedszkole do dnia 5-tego każdego miesiąca

Przyjmujemy dzieci w wieku od  2,5 - 6 lat