MONITORING

 placówka posiada podwójny system monitoringu oraz rekomendowaną firmę ochroniarską.