OPŁATY

Miesięczny pobyt dziecka w przedszkolu:

  • czesne 560 zł
  • posiłki 15 zł / dziennie              w przypadku rodzeństwa posiłki za drugie dziecko pokrywa przedszkole

opłaty za przedszkole do dnia 5-tego każdego miesiąca

Przyjmujemy dzieci w wieku od  2,5 - 6 lat