KADRA
 osoby zatrudnione w przedszkolu posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe
wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne.